Tyrinėjimai

Klausimas:

Kaip mes galime paskatinti bendrabūvį?

Mes aima visas gyvybės rūšis, t.y. žmones, natūralųjį pasaulį, rūšis, kurios dar neegzistuoja.

Bendrabūvis reiškia bendrą gyvenimą ekosistemoje.


Įžvalgos:

Kokios sąlygos yra reikalingos bendrabūviui?

1. Prasmingi santykiai tarp ekosistemos narių.

2. Savirealizacija kaip socialinė norma, pagal kurią būtybė teikia naudą ekosistemai.

3. Savi-organizuotas gyvenimas kaip įrankis, per kurį būtybė atkreipia dėmesį tiek į savo, tiek į supančio pasaulio poreikius per įžvalgas ir veiksmus.


Redaguota: Liepos 16 diena, 2019 metai.