Įžvalgos

Kaip mes galime paskatinti bendrabūvį?

Mes aima visas gyvybės rūšis, t.y. žmones, natūralųjį pasaulį, rūšis, kurios dar neegzistuoja.

Bendrabūvis reiškia bendrą gyvenimą ekosistemoje.

Kokios sąlygos yra reikalingos bendrabūviui?

1. Prasmingi santykiai tarp ekosistemos narių.

2. Savirealizacija kaip socialinė norma, pagal kurią būtybė teikia naudą sau bei kartu ir ekosistemai.

3. Savi-organizuotas gyvenimas kaip įrankis, per kurį būtybė atkreipia dėmesį tiek į savo, tiek į supančio pasaulio poreikius per įžvalgas ir veiksmus.


Paskutinį kartą redaguota arba išversta: Spalio 30 d., 2019 m.