Įžvalgos

Kaip mes galime paskatinti bendrabūvį?

Mes - tai visos gyvybės rūšys, t.y. žmonės, natūralusis pasaulis bei rūšys, kurios dar neegzistuoja.
Bendrabūvis means sharing space.

Kokios sąlygos yra reikalingos bendrabūviui?

Life with attention to the needs of oneself and of others.

Dėmesys jausmas, kurie signalizuoja apie poreikius.
Veiksmai, skirti poreikių patenkinimui.
Kalba apie poreikius bei veiksmus.


April 2019 – March 2020.