Žaislai

Kai vaikštinėju, pasvajoju. Kiek naujovių! O galėtų būti ir dar daugiau… Bet šiek tiek kita linkme. Kita vertybių sistema.

O kokia ta sistema?

Kai vaikščioju miške, džiaugiuosi harmonija. Kiekvieno augalo buvimu, bet ir visumos tėkme.

O kaip yra žmonėse? Kurgi ta darna, su savimi, tiek su kitu, tiek su visuma.

O gi, tėkmėje!