Naudos

O kodėl svarbu visiems kurti (produktus ir paslaugas)?

O gi tam, kad susipažinti su procesu. Iš kur idėjos atsiranda, kaip jos formuoja mano ir tavo elgseną, ir poveikį aplinkai?

Šiuos įrankius galima išmokti. Nauda tiek tau, tiek ir Žemės rutuliui netrukus!

Žaislai

Kai vaikštinėju, pasvajoju. Kiek naujovių! O galėtų būti ir dar daugiau… Bet šiek tiek kita linkme. Kita vertybių sistema.

O kokia ta sistema?

Kai vaikščioju miške, džiaugiuosi harmonija. Kiekvieno augalo buvimu, bet ir visumos tėkme.

O kaip yra žmonėse? Kurgi ta darna, su savimi, tiek su kitu, tiek su visuma.

O gi, tėkmėje!