Nuobodu

mačiau
sūkurį nage
vėjas plaikstos
voratinkly
kambario kampe