Natural Learning

How might we learn naturally?

Principles:
Self-Organised
Part of Ecosystem

Natūralus Verslumas

Kaip galime verslauti natūraliai?

Principles:
Sistema
Augimo Poreikis
Sąveika
Pavyzdžiai
Ciklai
Gausa
Sąlygos

Natural Marketing

How might we market naturally?*

Principles:
Symbols
Rituals
Tribes
Exchange of Value

*inspired by tribes and early-days markets