Signalas

Kam mum reikalingas vidinis balsas?

O kas yra balsas? Kaita.

O kaip suprasti vidinį balsą? O čia ir prasideda įdomumai. Tikrai ne tiesiogiai! Verčiau jau kaip simbolius. O dėl reikšmės teks dar pasikapstyti.

Terpės

Talento atskleidimas – tai vertybė ir galimybė.

Kokios yra sąlygos visiems žmonėms atsiskleisti moksle bei kūryboje? (Ne universitetų erdvėse)

Jei tokių salygų nėra, pafantazuokim, kokių salygų reikia?

Naudos

O kodėl svarbu visiems kurti (produktus ir paslaugas)?

O gi tam, kad susipažinti su procesu. Iš kur idėjos atsiranda, kaip jos formuoja mano ir tavo elgseną, ir poveikį aplinkai?

Šiuos įrankius galima išmokti. Nauda tiek tau, tiek ir Žemės rutuliui netrukus!

Žaislai

Kai vaikštinėju, pasvajoju. Kiek naujovių! O galėtų būti ir dar daugiau… Bet šiek tiek kita linkme. Kita vertybių sistema.

O kokia ta sistema?

Kai vaikščioju miške, džiaugiuosi harmonija. Kiekvieno augalo buvimu, bet ir visumos tėkme.

O kaip yra žmonėse? Kurgi ta darna, su savimi, tiek su kitu, tiek su visuma.

O gi, tėkmėje!