Kaimenės beieškant

Senelis rašė apie kaimą ir miesto pinkles. O aš užsirašiau į kursus. Kaimas mieste.